انواع کاغذ خردکن های ایرانی

شخصی و خانگی

 

شخصی و خانگی

خردکن های خانگی برای آن دسته از کاربرانی که روزانه نیاز به خرد کردن حداکثر 100 برگ کاغذ معمولی  دارند، مناسب می باشد

Read More

اداری و سازمانی

 

اداری و سازمانی

خردکن های اداری برای آن دسته کاربرانی  مناسب می باشد که به طور متوسط روزانه نیاز به خرد کردن 3500 تا 14000 برگ کاغذ بازای حداکثر 10 کاربر را دارند

Read More

نیمه صنعتی

 

نیمه صنعتی

خرد کن های نیمه صنعتی کاربری حرفه ای داشته و نیاز به بیش از 36000 کاغذ در روز بازای بیش از 10 کاربر بالغ را پاسخ گو می باشد

Read More

صنعتی

 

صنعتی

خردکن های صنعتی درواقع برای ازبین بردن  اسناد و مدارک با حجم بالا کاربرد دارند.

Read More

مزایای استفاده از کاغذ خردکن

استفاده از کاغذخردکن این امکان را می دهد تا ما بتوانیم از دردسترس قرار گرفتن اطلاعات سازمانی و یا شخصی خود جلوگیری نمائیم .به راحتی می توان از وارد شدن خسارت های جبران ناپذیری ائم از سرقت اطلاعات و تقلب به سازمانها و هویت شخصی افراد جلوگیری کرد.این دستگاه اسناد کاغذی و غیره را بصورت نوار و یا ذرات ریز تبدیل می نماید به همین دلیل اطلاعات روی کاغد ها دیگر قابل تشخیص و سوءاستفاده نخواهد بود. معمولا توصیه می شود که تمامی اسناد خصوصی، اداری ،اسناد مالیاتی، کارت اعتباری، لوح های فشرده حاوی عکس و اطلاعات و اظهارات حساب بانکی و موارد دیگر که می توانند توسط افراد ناباب مورد استفاده قرار گیرند را پس از استفاده توسط دستگاه کاغذ خرد کن بصورت خرد شده و غیر قابل استفاده در آورند.

کاعذ خردکن ایرانی
دات نت نیوک فارسی